Nyåndelighet og helbredelse

New Age og bibelsk tro

På 80- og 90-tallet var det mye snakk om New Age, regnbuens skjulte farer og den nye verdensorden. Men hva skjedde siden? New Age har infiltrert samfunnet primært på to måter. Østens åndelighet har blitt importert gjennom alternativ medisin, mens Vestens okkultisme har dukket opp i ny innpakning som metoder for å oppnå rikdom og suksess. I dette tankevekkende seminaret underviser Sven Weum om de åndelige teoriene bak alternativ medisin og okkultismen som ligger til grunn for The Secret, The Power, loven om tiltrekning, kanalisering, kurs i mirakler, visualisering og andre teknikker for å manipulere de åndelige kreftene i universet.

Last ned presentasjonen her: Nyåndelighet og bibelsk tro (64 MB)

Den enkle og rene troskapen mot Kristus

Forførelse kommer i mange former. Paulus fryktet at slangen skulle forføre de troende bort fra den enkle og rene troskapen mot Kristus. Helt siden syndefallet har slangens løgn vært at vi gjennom hemmelig kunnskap kan bli som Gud.Hellig og feilfri for Gud

Hellig og feilfri for Gud
Til frihet har Kristus frigjort oss. På grunn av det Jesus har gjort for oss er vi allerede hellige og feilfrie i Guds øyne.
Håpet om himmelen og himmel på jorden

Idyllic Wallpaper Skies Above Peaceful HeavenJesus har åpnet veien inn til himmelen og vi er allerede nå himmelborgere som kan oppleve noe av himmelen på jorden.

 

 

 

Jesu kropp og falske profeter

Body_ChristBibelen sier at de kristne er Jesu kropp i verden, og Jesu kropp er noe mye større en den lokale menigheten.  Når vi er Jesu kropp har vi også enhet med troende over hele verden. Jesus sa at den herligheten han hadde fra sin far, den ga han videre til oss for at vi skulle være ett.  Det er Guds herlighet og Bibelens evangelium om frelse som binder oss sammen og gjør at vi som hans kirke kan åpenbare ham på jorden. Men Bibelen advarer også mot falske profeter som forkynner et annet evangelium. Historien om Ellen G. White og den såkalte undersøkende dom er et eksempel på hvordan også kristne kan bli falske profeter som forkynner alvorlige avsporinger fra Bibelens evangelium. 

IMF arbeidersamling 2014

ImF-logo_fargert-tekst

Seminar oms seksualitet og alternativ åndelighet.

Guds lys i deg

shining doveSom et Guds barn har du Guds lys inne i deg.

 

 

 

Du kan se det usynlige

Human eye reflected in a surface of waterGud har gitt oss åndelige sanser, vi kan høre og se i en annen dimensjon.