Jesu kropp og falske profeter

Body_ChristBibelen sier at de kristne er Jesu kropp i verden, og Jesu kropp er noe mye større en den lokale menigheten.  Når vi er Jesu kropp har vi også enhet med troende over hele verden. Jesus sa at den herligheten han hadde fra sin far, den ga han videre til oss for at vi skulle være ett.  Det er Guds herlighet og Bibelens evangelium om frelse som binder oss sammen og gjør at vi som hans kirke kan åpenbare ham på jorden. Men Bibelen advarer også mot falske profeter som forkynner et annet evangelium. Historien om Ellen G. White og den såkalte undersøkende dom er et eksempel på hvordan også kristne kan bli falske profeter som forkynner alvorlige avsporinger fra Bibelens evangelium.